شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش فارس  

 

 

 

 

خبرها
 
دریافت پیشنهاد پژوهشی توسط کارگروه پژوهش،فناوری ونوآوری استان فارس
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران،فرهیختگان وعلاقهمندان به امرپژوهش درحوزه آموزش و پرورش می رساند...
شنبه 13 آذر 1389 مشاهده متن کامل

آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی، پژوهشی و مهارت پژوهشکده معلم
کارگاههای آموزشی و پژوهشی و مهارتی
با توجه به نقش سازنده کارگاههای آموزشی و پژوهشی در ارتقاء دانش و مهارت معلمان این دوره ها در آذر ماه 89 در محل پژوهشکده معلم فارس برگزار می شود .
شنبه 29 آبان 1389  مشاهده متن کامل

فعالیتها

گروه کارشناسی  تعلیم وتربیت

چکیده پژوهش ها (طرحها  و پایان نامه ها)

چکیده پژوهش ها1
 
معرفي كارشناسي تحقيقات

شوراي تحقيقات آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان فارس از اواخر سال 1369 در راستاي اهداف شوراي تحقيقات وزارت

آموزش و پرورش به منظور قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليتهاي تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي به راه حلهاي مناسب براي

 

 

 

 حل مشكلات   مبتلا  به آموزش  وپرورش تشكيل شده است و مهمترين وظايف آن عبارتند از :

1- تعيين عناوين واولويتهاي پژوهشي استان

 

 

2- بررسي كليه طرحهاي تحقيقاتي استان بر اساس ضوابط تعيين شده و اعلام نتيجه به دبيرخانه شوراي تحقيقات وزارتخانه

3- برنامه ريزي و اقدام جهت ايجاد زمينه تحقيقاتي لازم در مناطق آموزشي استان

4- شناسايي استفاده هر چه بهتر و بيشتر ازظرفيت علمي منطقه به منظور برنامه‌ريزي و توسعه فعاليتهاي پژوهشي در چهارچوب سياستها و برنامه هايي كه

توسط شوراي تحقيقات وزارت ابلاغ‌مي‌گردد.

5- برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز فعاليتهاي پژوهشي‌و نظارت بركيفيت اجرا با مشاركت مركز آموزش نيروي انساني فارس

6- همكاري و ارتباط مستمر با دبيرخانه شوراي تحقيقات ( پژوهشكده تعليم و تربيت ) و پي‌گيري امور محوله از طرف آن دبيرخانه

7- همكاري هاي لازم با معاونت ها و كارشناسي هاي سازمان در زمينه هدايت و تسهيل انجام امور تحقيقاتي

8- تلاش در جهت سوق دادن موضوعات تحقيقاتي و پايان نامه‌هاي دانشگاهي و مراكز آموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان به سمت

مسائل مبتلا به آموزش وپرورش استان

9- همكاري در شناسايي محققين و پژوهشگران و صاحب نظران آموزش و پرورش در سطح استان به منظور به كارگيري آنان در طرحهاي تحقيقاتي

10- پي گيري مصوبات شوراي تحقيقات استان و انجام وظايفي كه در همين ارتباط از طرف شورا به كارشناسي محول مي گردد . تركيب

اعضاء شوراي تحقيقات در ابتدا ده نفر بوده كه بتدريج بر تعداد آنها اضافه شده و مطابق‌آيين‌نامه جديدشوراي تحقيقات استانها يك نفر

عضوهيئت‌علمي‌وسه‌نفرمعلم از سه     ‌دوره ‌تحصيلي به افراد شورا درسال 1376 افزوده شد و جمعاً تعداد اعضاء شورا به17 نفر رسيد .

 شورا از بدو تأسيس تاكنون با تشكيل‌جلسات متعدد،سعي‌در شناسايي اولويتهاي‌تحقيقاتي، بررسي و تصويب طرحهاي ارائه شده‌كرده‌است.

شورا هر دو هفته يكبار و در مواقع مورد نياز هر هفته يك بار تشكيل جلسه داده است. در طي اين مدت از بدو تأسيس تاكنون تعداد بيشماري

طرح پيشنهادي به شورا ارائه شده كه پس از بررسيهاي گوناگون در حدود 212 طرح  به تصويب نهايي رسيده و هم اكنون  197 طرح به پايان رسيده

 و مابقي در حال اجرا مي باشد بنابراين مي‌توان گفت شورا بطور متوسط در هر سال 18 طرح‌تحقيقاتي را به مرحله اجرا درمي‌آورد.

تحقيقات انجام شده را مي‌توان به تحقيقات كشوري( ملي)تحقيقات‌استاني   و رساله‌هاي دانشجويان كارشناسي‌ارشد و دكتري تقسيم كرد.

لازم به ذكراست كه 5 طرح بين المللي نيز در اين مدت به مرحله اجرا درآمده است.

تغییر قالب صفحه